Kuka olen?

Asun Siuntion asemalla Haagassa v 2005 rakennetussa talossa perheeni kanssa. Olen 50 vuotias ja töissä IT-hommissa vakuutusalalla.

Reilut kymmenen vuotta olen ollut Siuntion Kokoomus toiminnassa mukana. Monenlaisia kunnan luottamustehtäviä on myös tälle ajalle kertynyt. Viime vaalikaudella toimin Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana ja tarkastuslautakunnan jäsenenä sekä toista kautta LUKSIAn tarkastuslautakunnassa varapuheenjohtajana. 2021 alkaneen valtuustokaudella olen Ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtaja sekä varavaltuutettu. Lisäksi toimin LUKSIAn hallituksen jäsenenä.  Tällä hetkellä olen myös  Kokoomus Siuntio-Sjundeån varapuheenjohtaja. Olen aiemmin toiminut myös Siuntion Kokoomuksen puheenjohtajana. 

Lähtöisin olen Espoosta, mistä perheeni kanssa muutimme v. 2000 tänne kauniiseen ja rauhalliseen Siuntioon. Lapseni ovat nuoria aikuisia parin kymmenen vuoden tienoilla.

Työelämäni olen lähes kokonaan ollut vakuutusalalla, aiemmin liiketoiminnan kehitystehtävissä ja nyt viimeiset 15 vuotta  kehitystehtävissä IT puolella.

Vapaa-aikani kuluu pääsääntöisesti omalla pihamaalla, mökillä ja matkustellessa silloin kuin sitä pystyy turvallisesti tekemään.

Ajatuksiani Siuntion tulevaisuudesta

Kuntamme taloudelle on ensisijaisen tärkeää ansiotuloista saatavat verot. Siksi pidänkin tärkeänä, että jokaisen veronmaksajan tulot ohjataan kuntalaisten kannalta tärkeisiin kohteisiin. Tuloilla maksettavat palvelut tulee myös tarjota kuntalaisille tasa-arvoisesti, myös työssä käyvillä pitää olla mahdollisuus mm. hyvään terveyden- ja hampaiden huoltoon. Kunnan palvelut pitää olla myös työtä tekevien saavutettavissa ja heidän perheilleen tulee antaa mahdollisuuksia niin harrastustoiminnan, päivähoidon kuin hyvän vanhusten huollon kautta. 

Minulle on tärkeää, että Siuntio tarjoaa kunnan tärkeimmille tulonlähteille eli työntekijöille ja eläkkeensaajille, sekä heidän perheellensä mahdollisuuden hyvään elämään.

Siuntiossa on nyt investoitu tulevaisuuteen, se aiheuttaa paineita kuntaveroprosenttiin, mutta pidän ensisijaisen tärkeänä, että se ei nykyisestä korkeasta tasostaan enää nouse. Se ollaankin saatu pysymään monta vuotta nykyisessä tasossa.

Pidän tärkeänä vapaa-ajan ja työn yhteensovittamista. Tämä onnistuu Siuntiossa hyvin. Vapaa-aika kauniissa luonnon maisemassa auttaa pääsemään raskaimmistakin työpäivistä ulos. Kuitenkin meidän pitää kehittää mm. aseman alueella, että ihmisillä on hyviä ulkoilumahdollisuuksia ja kunnossa pidettyjä reittejä. Myös monipuolisia vapaa-ajan harrastuksia tulee tukea ja kehittää.

Hyvät kulkuyhteydet ovat jatkossa edellytys sille, että pystymme pitämään kunnassamme hyvät veronmaksajat, onkin tärkeää, että junayhteys pysyy, linja-auto yhteyksiä kehitetään mm. Lohjankin suuntaan ja autoilu pidetään yhtenä vaihtoehtona ja siihen liittyviä yhteyksiä kehitetään.