Ei kuntaveron nostolle!

11.06.2021

Ei Kuntaveron nostolle

Siuntion kunnassa on tulevina vuosina taloudellisia haasteita pitää "pääveden pinnan yläpuolella". Koulurakennus, uusi Sote -keskus, vanheneva väestö jne. asettavat isoja kulu haasteita. Myös koronan aiheuttama valtion yltiöpäinen kuntien rahoittaminen ja jatkossa näiden todennäköiseen takaisinmaksuun pitää varautua.

Minulle on tärkeää, että Siuntion kunta tarjoaa kunnan tärkeimmille tulon lähteille eli työntekijöille ja eläkkeensaajille, sekä heidän perheellensä mahdollisuuden hyvään elämään. Tähän tarvittavat palvelut pitää pitää tuottaa kustannus- ja laatu tehokkaasti. Käytännössä myös niin , että kuntaverojen nykyinen taso ei saa nousta.

Maakuntamalli ja mahdollisesti sen mukanaan tuoma maakuntavero ovat siirtämässä sote-kustannuksia kunnilta uudelle hallinnolle, mutta myös tuomassa maakuntiin toteutuessaan oman verotus-oikeutensa. 

Tulee sitten maakuntavero tai ei, niin kokonaisuutena ei pidä hyväksyä nykyisen kuntaveron tason nousua (maakuntavero+kunnallisvero). Maakuntamallista pitää löytyä se tehokkuushyöty, jotta tämä vastaava nykyinen verotasomme voidaan pitää tai päästä sen alle. 

Jotta Siuntio pysyy kiinnostavana jatkossakin, pitää verotasomme olla kilpailukykyinen muihin kuntiin nähden. Tällä estämme kunnastamme liiallisen poismuuton, varmistamme tulevaisuudessa hyvät palvelut vanhuksille, työntekijöille ja heidän perheilleen. Sekä kunnastamme kiinnostuneiden uusien perheiden ja uusien työpaikkoja luovien yritysten tulon kuntaamme.