Etätyössä on todellakin Siuntion mahdollisuus!

02.06.2021

Edellisessä blogissani kirjoitin omakotitalo kaupan ja tonttien myynnin kehittymisestä Siuntiossa. Tuloksena oli, että täällä on ollut oikein hyvä vire ja koronan aiheuttama etätyöhön siirtyminen on yksi suuri vaikuttaja tässä muutoksessa. Tässä keskityn artikkelin toiseen puoleen eli etätyön tekemiseen.

Onko tämä muutos pysyvää? Uskoisin, että osittain ihmiset ovat huomanneet mahdollisuudet yhdistää työ ja koti parhaimmalla mahdollisella tavalla sekä nostaa perheittensä elämänlaatua. Hyvät liikenneyhteydet ja lähellä olevat luonto ulkoilureitteineen tukevat tätä. Tottakai hyvät asuin mahdollisuudet eli tonttitarjonta ja itse asunto ovat määräävässä asemassa. Tällä hetkellä arvostetaan tilaa, jota kuntamme pystyy hyvin tarjoamaan.

Kuntamme pitää jatkossakin pitää tontti tarjonnan jatkuvuudesta hyvää huolta ja keskittää myös voimavaroja kuntalaisten viihtyvyyteen. Meillä suuri osa työntekijöistä pendelöi Helsingin suuntaan. Hyvät kulkuyhteydet ovatkin osa tätä kokonaisuutta. Niin julkista (mm. juna) kuin autoliikenteen yhteyksiä pitää kehittää (varsinkin Hankotie).

Kodin ympäristöön tarjotut erilaiset harrastus mahdollisuudet ja luontoliikuntareitit lisäävät viihtyvyyttä ja palautumista töistä. Näihin molempiin pitää panostaa ja varsinkin aseman seudulla luontoliikuntareiteissä on kehittämisen mahdollisuus.

Kunnan peruspalvelut, kuten lasten hoito, terveyden hoito ja vanhusten huolto pitää olla paikallaan. Terveydenhuollosta olemmekin kuntalaisilta saaneet hyvää palautetta. Tämä varmasti myös kantaa jatkossa. Joissakin pääkaupunkiseudun kunnissa on mm. vaikeaa saada aikaa kunnalliseen hampaiden huoltoon. Siuntiossa tämäkin on toiminut mielestäni hyvin. Moni Helsinkiläinen onkin ihmetellyt minulle että, miten ihmeessä saat ajan kunnalliseen hoitoon? Meillä se onnistuu.

Kokonaisuus ratkaisee, tällä hetkellä meihin kohdistuu positiivinen vire ja se kannattaa käyttää hyväksi. Kuntamme kannattaa panostaa markkinointiin tuomalla näitä vetovoima asioita (tila, luonto- ja liikuntareitit, harrastus mahdollisuudet kulkuyhteydet, terveydenhuolto, koulut) . Samalla edellä mainittuihin asioihin panostamalla myös jo täällä olevien kuntalaisten viihtyvyys paranee, onhan meidän kuntamme yksi tavoitteista "Hyvinvoivat ja onnelliset asukkaat".