Etätyön tekemisen Helmi - Siuntio

28.02.2021


Miten Siuntio voi edistää etätyön tekemisen mahdollisuuksia kunnassamme tai parantaa edellytyksiä siihen? 

Etätyö on tullut jokapäiväiseksi tai viikoittaiseksi tavaksi suurimmalle osalle Siuntiolaisista viimeisen vuoden sisällä. Jatkossakin etätyön tekeminen on varmasti laajempaa kuin se ennen korona-aikaa oli.

Siuntion positiivisina puolina etätyön tekemisen näkökulmasta pidän:

- Asuntojen halvempi hinta verrattuna pääkaupunkiseutuun

- Laaja tonttitarjonta (ilman suurempaa tarjouskilpailua)

- Tonttien edullisuus pääkaupunkiseutuun ja Kirkkonummeen verrattuna

- Luonto; metsät ja metsäpolut tavoitettavissa heti ulko-ovelta

- Meren ja järvien läheisyys

- Erilaiset liikuntareitit luonnon helmassa

- Liikuntamahdollisuudet, Golfista Käsipalloon

- Hyvät liikenneyhteydet (juna Siuntiosta Helsinkiin n 47 min, autolla suunnilleen sama asemalta)

- Tietoliikenne yhteydet, valokuitu kaistaa rakentaa Karjaan puhelin tällä hetkellä, laajenemassa aseman alueella pohjoisen suuntaan.

- Kunnan palvelut, terveydenhoidon hyvä saatavuus ja mm. hammashoito

- Päiväkodit ja uusi koulukampus valmistumassa 2022

- Kirjasto, kuuluu Helle kirjastoihin jossa monet Länsi-Uudenmaan kunnat ja teokset yhteisessä käytössä.

- Sekä Joki ja harvinaiset eläimet, lintujen syys- ja kevät muutot myös näkyy ja kuuluu!

- Muiden palveluiden saavutettavuus, Kirkkonummi ja Lohja n. 20 km päässä joissa taas laajempia palveluja mm. kalusteita, koneita. Helsinki n. 50 km.

- ja monet palveluthan toimivat postin kautta tai kotiovelle kuljetuksena mm. kauppatarvikkeet

-.....

Eli etätyön tekemisen edellytykset ovat hyvät Siuntiossa. Mitä voisi kehittää?

Mieleeni tulee parempi kuntoisempi ja laajempi ulkoilu reitistö aseman alueella, tämä liittyy työn teon aikaiseen tai jälkeiseen virkistäytymiseen. Tietysti jollekin hyvät ulkoilureitit tarjoavat myös mahdollisuuden ammatinharjoittamiseen. Tähän liittyen olen tehnyt aloitteen, jonka valtuustolle on esittänyt  Kokoomus Siuntio-Sjundeån Motocross radan maisemoinnista ja aloite Haagankaari-Billskogintien välisen tieyhteyden kuntoon laittamisesta ja ylläpitämisestä on tulossa valtuuston käsittelyyn. Aseman alueen ulkoilureittejä tulee edelleen kehittää ja miettiä myös vaihtoehtoisia kuntoilureittejä.

Koska Siuntio kylpylä on kiinni ja sen jatkoon liittyy epävarmuus, tuleekin tutkia vaihtoehtoja, että myös kuntosalia pystytään jatkossakin käyttämään. Kunnon kuntosalin puuttuminen on tällä hetkellä iso puute kunnassamme. Urheiluhallissa oleva kuntosali ei ole riittävä ja mikäli kylpylän salia ei pystytä käyttämään, tulee löytää tälle korvaava vaihtoehto. Tässä asiassa kunnan pitää olla aktiivinen ja etsiä  jatkajaa toiminnalle. 

Yksi on tietoliikenneyhteyksien varmuus. Valokuitukaapelia rakennetaan tällä hetkellä asemalla, mutta puhelinyhtiöiden tarjoamat 5 G -yhteydet tarjoavat ainoan laajasti toimivan vaihtoehdon. Ongelmana ainakin Elisan yhteyksissä on se, että jos käyttäjäkuormaa tulee enemmän, niin nopeudet laskevat aivan liian alhaiseen tasoon. Vaikka asia on enemmälti kuluttaja, yritysten ja palvelujen tarjoajien välinen, tulee kunnan kuitenkin olla yhteyslinkkinä palvelun tarjoajiin, jotta yhteydet saadaan riittävälle tasolle.

Turvallisuus, itse pidän Siuntiota turvallisena kuntana, meillä on ollut varsin vähän erilaisia ongelma häiriöitä. Tosin tänä päivänä huumeiden käyttö on tullut näkyvämmäksi myös meillä. Kunnan tuleekin miettiä turvallisuusasioita, näistäkin Kokoomus Siuntio-Sjundeå on tehnyt aloitteita tällä valtuustokaudella (linkki aloiteluetteloon).

Liikenneyhteydet ovat olennainen osa toimivaa etätyönteon mahdollistamista. Varsinkin kun suurimmalla osalla etätyö tapahtuu päivänä tai muutamana viikossa. Hyvät liikenneyhteydet mahdollistavat töissä käymisen helppouden kohtuullisessa ajassa. Junaliikenteeseen tarvitsemme vielä lisää sujuvuutta vuorojen suhteen ja varsinkin viikonloput ovat tässä ongelmana. Viikonloppuihin on saatava junayhteys, jo viikonlopun työntekijöiden takia. Lohjalle suuntautuva liikenne pitää myös huomioida. Autoliikenteen kehittämisessä pitää olla mukana, 4 -kaistatien laajetessa Siuntioon asti työpaikka saadaan ajallisesti lähemmäksi sekä myös palvelut. 

Koulukampuksen kirjaston yhteyteen tulee järjestää työpisteitä etätyöntekijöille niin kuin toisen tai ylempien asteiden opiskelijoille. 

Yhteenvetona, järjestetään etätyötä tekeville parhaat mahdollisuudet ja edellytykset tehdä työtä. Tätä tukemaan kehitetään vapaa-ajan aktiviteetteja; ulkoilureitit, salit, liikuntamahdollisuudet sekä työtä tukemaan; sujuvat liikenneyhteydet, hyvä tietoliikenneyhteydet, etäpisteitä ja jatkossakin tonttitarjontaa, jotta ihmisillä on mahdollista rakentaa itsellensä toimiva koti, jossa myös etätyöhön on hyvät mahdollisuudet.

Mitä muuta sinulle tulee mieleen tai mitä mielestäsi Siuntiossa pitäisi kehittää etätyön tekemisen näkökulmasta?

Laita mailia marko.nygard@siuntio.fi ja tule FB -sivuilleni www.facebook.com/markonygardsiuntio