Luontoliikuntareitti Siuntion asemalle

04.06.2021

Vuoden alkupuolella julkaistu Siuntion maankäytön kehityskuva 2040:ssa käydään läpi Siuntion kehityskohteita ja tulevaisuuden näkymää. Aseman seudulle kaavaillaan tulevaksi jopa 10.000 asukasta, joka on noin viisin kertainen nykyiseen määrään.

Siuntion joen vartta kaavaillaan virkistysalueeksi aseman seudulle, mikä on oikein hyvä asia. Tosin mitä kaikkea se pitää sisällään, pitää varmasti jatkossa tarkentaa.

Kuitenkin yksi olennainen asia suunnitelmasta puuttuu. Aseman seudulla luonto on lähellä, mutta liikuntaan liittyvät reitit puuttuvat. Liikuntareitit koostuvat lähinnä auto- ja metsäteistä tai ihmisten metsiin tekemistä yksittäisistä metsäpoluista. Luontoliikuntareittiä tulisikin alkaa kehittämään aseman alueelle nopealla aikataululla. Tällä hetkellä siihen on oivallinen tilaisuus, kun keskus on vielä varsin pieni verrattuna mitä se on, kun täällä on viisinkertainen määrä asukkaita. Nyt sen myös pystyisi saamaan helposti saavutettavaksi, myös tulevaisuuden kasvua ajatellen.

Luontoliikuntareitti tulee olla myös saavutettavissa aseman seudun asukkaiden kotien välittömässä läheisyydessä. Tällä tarkoitan sitä, että reitin pitäisi kulkea laajalla alueella keskustan vieressä.

Kunnan pitäisi myös ottaa kunnossa- ja ylläpitovastuu reitistä, jotta se palvelisi kuntalaisia mahdollisimman hyvin ja pitkään.

Uskon, että tämä myös on erittäin hyvä vetotekijä mm. kulkuyhteyksien ja tilan kanssa siihen, kun uudet asukas ehdokkaat miettivät kuntaamme muuttoa.

Olen tehnyt asiasta aloitteen Siuntion kunnanvaltuuston kokoukseen 7.6.2021 yhdessä Ken Lehtosen kanssa. 

https://www.siuntio.fi/library/files/6045cf8fc910580a630000d0/Siuntion_maankayton_kehityskuva_24_02_2021_saavutettava.pdf